Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Opis struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji  w Bydgoszczy określa Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2023 roku oraz Decyzja Nr 69 Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie określenia zadań służbowych kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy kieruje Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy przy pomocy Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy oraz bezpośrednio podległych kierowników komórek i jednostek organizacyjnych, policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy.


Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy nadzoruje pracę swoich zastępców oraz realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy: Wydział Kadr i Szkolenia, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Łączności i Informatyki, Zespół Kontroli, Zespół do spraw Dyscyplinarnych, Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Zespół Ochrony Pracy, Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście, Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo, Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie, Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny, Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon, Komisariat Policji w Białych Błotach, Komisariat Policji w Koronowie, Komisariat Policji w Solcu Kujawskim.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W BYDGOSZCZY - kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy


Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby kryminalnej w obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy: Wydział Kryminalny, Wydział Techniki Kryminalistycznej, Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców, Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy.

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy


Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy odpowiada za właściwe funkcjonowanie służby prewencyjnej w obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy: Wydział Prewencji, Wydzaił Ruchu Drogowego, Wydział-Sztab Policji.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

Metryczka

Data wytworzenia : 11.04.2022
Data publikacji : 11.04.2022
Data modyfikacji : 22.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Zbigniew Głowacki - p.o. naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Witt Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Witt
do góry